Zwroty: Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość czy poza lokalem przedsiębiorstwa w ramach 14-dniowego zwrotu przysługuje tylko i wyłącznie konsumentowi, gdy dokonał czynności prawnej z przedsiębiorcą. 

Wymiana: Prawo do wymiany towaru ma każdy konsument, który dokonał czynności prawnej z przedsiębiorcą na odległość lub poza lokalem sklepu.

Wymieniany towar musi być w stanie fabrycznym